Czym się zajmujemy?

Interesują cię:

usługi informatyczne
outsourcing IT
obsługa informatuczne firm

Jeśli tak bardzo serdecznie zapraszamy do sprawdzenia poziomu i jakości naszych usług

Specyfikacja naszych usług:

Administracja serwerów

 • instalacja serwerów windows 2008/2012/linux/unix

 • konfiguracja usługi active directory

 • konfiguracja serwerów plików i drukarek

 • konfiguracja serwerów pocztowych

 • konfiguracja serwerów www, ftp oraz ssh

 • konfiguracja serwerów baz danych

 • zarządzanie kontami użytkowników,

 • zarządzanie uprawnieniami i bezpieczeństwem

 • monitoring istniejącej infrastruktury serwerowej

 • wykonywanie backupu danych

 • odzyskiwanie usuniętych danych

 • trwałe usuwanie danych z dysków

 • wirtualizacja systemów oraz aplikacji

 • oprogramowanie wspomagające

  Serwis stacji roboczych i oprogramowania

  • instalacja oraz konfiguracja systemów operacyjnych windows 10 oraz linux

  • usuwanie wirusów i robaków komputerowych

  • diagnoza i konserwacja sprzętu komputerowego

  • diagnoza i konserwacja drukarek, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych

  • dostawa materiałów eksplatacyjnych

  • dostawa oprogramowania

  • oczyszczanie i defragmentacja dysków i rejestrów,

  • pomoc w odzyskiwaniu skasowanych danych

  • trwałe usuwanie danych z dysków

   Sieci komputerowe

   • projektowanie i budowa sieci strukturalnych LAN / WAN

   • instalacja dostępu do internetu

   • instalacja i konfiguracja urządzeń firewall, IPS, IDS

   • tworzenie sieci vpn

   • instalacja wyposażenia w postaci switchów, routerów

   • zarządzanie centralnymi systemami antywirusowymi, amtyspamowymi

   • zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury

   • monitorowanie parametrów i aktywne reagowanie na incydenty oraz problemy w strukturze sieci

    kompleksowa obsuga informatyczna

    • doradztwo przy inwestycjach informatycznych (zakup, modernixacja, rozbudowa)

    • konserwacja i upgrade sprzętu

    • archiwizacja danych

    • zarządzanie bezpieczeństwem

    • profilaktyka i usuwanie awarii

    • dostawy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych,

    • monitoring infrastruktury it

     Audyt sprzętu i oprogramowania

     • Dostarczenie informacji o: stanie, ilości oraz konfiguracji stacji roboczych oraz serwerów w firmie

     • braku aktualizacji sprzętu lub oprogramowania

     • topologii sieci komputerowej w firmie

     • stanie backupu ważnych danych firmowych

     • legalności oprogramowania

     • mankamentach w infrastrukturze, które należy rozwiązać

      Kontakt z nami: